O nama

Promjene u organiziranju vodnoga gospodarstva nastaju na osnovi Zakona o vodama, koji se počeo primjenjivati od 1. 1. 1991. godine.
Ukidaju se i prestaju djelovati Samoupravne vodoprivredne interesne zajednice (SVIZ-ovi), a njihova prava, obveze i sredstva preuzimaju Javna vodoprivredna poduzeća.
Društvo Vodogradnja Rijeka d.o.o. djeluje od 1991. godine kao operativni dio Javnog vodoprivrednog poduzeća za slivno područje Primorsko-goransko, otočkih i ličkih slivova.
Poduzeće je osnovano i organizirano sa prvenstvenim zadatkom da kao stručna organizacija u oblasti vodoprivrede trajno, stručno i potpuno organizira i obavlja poslove i zadatke od posebnog društvenog interesa u vodoprivrednoj djelatnosti.
Javna vodoprivredna poduzeća za slivna područja bila su dužna u roku određenom Zakonom o vodama i Zakonom o trgovačkim društvima organizirati se kao društva kapitala.
Sva javna vodoprivredna poduzeća za slivna područja, osim onih koja su prestala djelovati po sili Zakona, organizirala su se kao trgovačka društva.

VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o. osnovano je u svibnju 1996. godine., kao društvo kapitala, te se danas nalazi u vlasništvu malih udjelničara. Zbog stanja i promjena na tržištu, Društvo se okreće i radovima izvan svoje temeljne djelatnosti, te nastupa na tržištu prvenstveno sa radovima niskogradnje s naglaskom na gradnju vodnih građevina.
chevron-down-circlechevron-right-circle